Category Archives: สุขภาพ

เลือกประกันสุขภาพที่ใช่

Health-Insurance

การทำประกันสุขภาพจึงเป็นการทำประกันเพื่อตัวของเราเองจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลส่วนการทำประกันชีวิตเป็นการทำให้คนที่เรารักเพื่อที่เขาจะได้ไม่เดือดร้อนในยามที่เราต้องจากเขาไป ทั้งหมดนี้คือเรื่องเงินทองต้องจัดการ ถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังแล้วพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดี

ตีแผ่ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพเด็ก

จากประสบการณ์แอดมินฯ เคยเป็นนักพัฒนาระบบโรงพยาบาลมาสิบกว่าปี จึงได้คลุกคลีข้อมูลวงใน ระบบโรงพยาบาลและการเคลมกับบริษัทประกัน และเชื่อว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพเด็กแน่นอนคะ